Karme international management consulting services

 

Profitability and Competitiveness Specialist at your Service.

Guided by ISO 20700 Management Consulting Standard

SPECIALIST I UTVECKLING AV LÖNSAMHET OCH KONKURRENSKRAFT

Vi hjälper till att förbättra konkurrenskraften och kvalitet. Vi utvecklar arbetssäkerheten och metoderna för hållbar utveckling. Vårt internationella nätverk är tillgänglig för utveckling av företagets kunskap och tillväxt.

 

MOTTOT: Den som vill kommer med lösningar, den som inte vill kommer med förklaringar

 

REFERENSER

Vi ger företagsspecifika referenser på begäran!

 

Vår erfarenhet består av industriell produktion, logistik, handel, service sektorn och internationalisering.

 

Vi har arbetat för

  • gruvindustri, teknologi-, bygg-, byggmaterial- samt livsmedelsindustri
  • i logistikprojekt för den tekniska partihandeln, livsmedelsindustrin, partihandel, detaljhandel, industriell produktion  
  • i koncept utveckling för handel, bemanningsbolag, hamn och terminal verksamhet samt underhålls och service bolag, och sjöfart
Kim Karme, CMC

Certified Management Consultant

Tina Karme, MSc (econ)

Certified Management Consultant

<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){<script data-ad-client="ca-pub-8527219351283736" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

  ga('create', 'UA-25906898-1', 'auto');
  ga('send', 'pageview');

</script>

Management Consulting since 1991

<script data-ad-client="ca-pub-8527219351283736" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>